Vervolg warmtecameradag

15 januari 2023

De eerste foto resultaten!

Op zaterdag 14 januari zijn twee teams bestaande uit Jaap en Albert en de secondanten
Wiebe en Jan op een nat en winderig pad geweest om alle aanvragers van een warmtescan
in Smalle Ee en De Wilgen inzicht te geven in eventueel warmteverlies vanuit de eigen
woning.
Eind vorig jaar werd via de mail en de website de volgende oproep gedaan:
“De belangrijkste stap in verduurzaming is het besparen van energie. Warmte is de grootste
energieslurper. Dus met het verbeteren van de isolatie van je huis, kun je veel vooruitgang
boeken.
Met de beelden die we maken, wordt zichtbaar waar eventuele warmteverliezen zitten,
zodat je weet waar het beste te isoleren.”
Daar is enthousiast gebruik van gemaakt, meer dan 30 leden en buurtgenoten hebben een
aanvraag ingediend. Jaap en Albert zijn langs geweest en hebben samen meer dan 550
opnames gemaakt.
Voor ieder adres wordt een kort rapportje gemaakt met de bijbehorende foto’s. Wanneer
daar verder vragen over zijn dan kunnen die met een van de beide energiecoaches worden
besproken.

Jaap en Albert hebben zich op deze site al eerder voorgesteld en dat kunt u hier vinden,
samen met hun contactgegevens:
https://energietransitiecooperatie.nl/inspiraties/de-energiecoach-helpt-jou-op-weg

Mocht u nu alsnog gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan kan dat!!!

Wanneer u laat weten of u warmtebeeld opnames van uw huis gemaakt wilt hebben kunt u
dat opgeven op: hallo@energietransitiecooperatie.nl met:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– e-mail adres
Wanneer we voldoende aanmeldingen hebben, nemen we contact op om een
afspraak te maken.
Bijgaand ziet u een tweetal foto’s uit de serie die op 14 januari zijn gemaakt.
Soortgelijke foto’s met een korte uitleg zult u ook ontvangen in het rapport van uw huis.

Jan van Gammeren