Presentatie Zonnedak dd 7 december 2022

11-11-2022

Zoals toegezegd hebben alle leden de presentatie inmiddels per mail toegezonden gekregen. Voor belangstellenden is deze nu ook via de website te downloaden. Klik daarvoor op de eerste regel van het onderstaande bericht.
Beste ETC leden,
Afgelopen woensdag 7 december vond de bijeenkomst collectief zonnedak plaats. Een groot deel van jullie was aanwezig, bedankt voor jullie komst! Voor wie niet aanwezig was, of voor wie de informatie nog eens wil nalezen, stuur ik bijgevoegd de PowerPoint.
Voor vragen kan je contact met ons opnemen via: hallo@energietransitiecooperatie.nl, of contact opnemen met: Aaldrik Reilink, Johan Venema, Durk Valk, Rients Koster of Martijn Homsma. 


Hartelijke groet,

Jaike Moes
Secretaris
EnergieTransitieCoöperatie
KVK 85176354