Mogen wij even je aandacht?

15-6-2022

Bekijk de presentaties van de infoavonden en doe ook warm mee…
Afgelopen 11 mei en 8 juni organiseerden we als ETC een tweetal (nogal succesvolle) informatieavonden over duurzame warmte.  Inmiddels hebben 5 ETC leden de keuze voor duurzame warmte gemaakt. Dat is goed nieuws! Het idee is nu om gezamenlijk op te trekken naar leverancier DonkerVeenstra, die meldingen en boringen dan geclusterd af kan handelen. Naast deze clustering zal schaalvoordeel en precedentwerking binnen onze coöperatie kosten voor individuele leden kunnen besparen en dat is natuurlijk altijd meegenomen.

Heb je interesse om samen op te lopen?  Laat ons dan vóór dinsdag 21 juni via hallo@energietransitiecooperatie.nl weten of je:

  1. Samen op wilt lopen. Geef hierbij ook je keuze voor een warmtepomp (aquathermie, lucht of triple solar, dan wel vergelijkbare systemen) i.c.m. grondboring aan.
  2. Nog een beetje twijfelt om samen op te gaan lopen, maar ons wel voor half juli laat weten wat jouw keuze wordt.

 

Wil je -voordat je je keuze maakt- de presentaties van de informatieavonden nog even induiken? Geen probleem, je vindt ze onder dit artikel als downloads.