ETC aanwezig op duurzame infomarkt

21 april 2023

Afgelopen woensdag 19 april was ETC met een standje aanwezig op de infomarkt ‘Verduurzaam je huis’ wat door de gemeente Smallingerland in de hal van het gemeentehuis werd georganiseerd.

Op de infomarkt konden inwoners van de gemeente zich laten informeren over oplossingen waarmee je duurzamer kunt wonen en leven, zoals; de EnergieCoaches, het Duurzaam Bouwloket, (isolatie)bedrijven, installateurs en tuinambassadeurs. Daarnaast was er aandacht voor het gemeentelijk klimaatadaptatieplan: wat doen we aan hittestress, hoe voorkomen we wateroverlast of juist droogte en hoe vergroten we de biodiversiteit in Smallingerland? Als coöperatieve vooroploper van Smallingerland mocht onze ETC natuurlijk niet ontbreken.

Uit naam van de coöperatie gingen Richard en Wiebe in gesprek met de bezoekers van de infomarkt. Heb je deze editie gemist? Niet getreurd, want op woensdag 10 mei aanstaande organiseert de gemeente Smallingerland een tweede duurzame infomarkt. Deze wordt gehouden in MFC It Werflân, Master Kuiperswei 1, Rottevalle, van 17.00 tot 20.00 uur.

Vind je het leuk om -naast een van onze bestuursleden- je gemeentegenoten te informeren over de duurzame oplossingen in onze drie dorpen?

We horen het graag!