Deelauto update

16 februari 2024

De proef met de deelauto heeft laten zien dat mobiliteit veel meer kan zijn dan alleen het bezit van een auto. De geslaagde proef is een stap in de richting van een meer gemeenschapsgerichte en duurzame levensstijl. We zijn momenteel aan het onderzoeken of de deelauto een blijvertje is voor de leden van onze coöperatie. We praten je graag even kort bij over waar we momenteel staan.

Tijdens de pilotfase hebben de deelnemers aan de deelautoproef 4510 km gereden. In totaal is de auto 232 uur onderweg geweest. Voor een proef zijn dat hele mooie cijfers. De ervaring die we de afgelopen maanden hebben opgedaan, geeft heel mooi weer dat een permanente inzet van een deelauto rendabel kan zijn! We hebben hiervoor tenminste 10 deelnemende ETC-leden nodig.

Wat kost een deelauto? Een (indicatief) rekenvoorbeeld

Stel je eens voor dat je vanuit de buurt richting Zwolle gaat rijden voor een middagje shoppen en je neemt hiervoor de deelauto mee. Je rijdt dan 186,2 kilometer, en inclusief de reistijd en 3 uur winkelen zijn de totale kosten voor een gebruiker van de deelauto zonder abonnement (uitgaande van een auto in de B-klasse) € 81,93 = € 0,44 per kilometer. Ter vergelijking: de maandelijkse kosten voor een VW Polo uit 2015 (als tweede auto in bezit) bedragen op basis van 5.000 km per jaar ongeveer € 305,00. Dit komt neer op € 0,73 per kilometer! Een deelauto loont niet alleen qua duurzaamheid, maar ook financieel! Wanneer leden een abonnement hebben, zal het rekenvoorbeeld ten gunste veranderen. Je betaalt dan een maandelijks vast bedrag, waarbij de prijs per kilometer zal zakken. Het exacte inzicht zijn we hiervoor aan het achterhalen en zullen we op een later moment delen.

Waar staan we nu?

Het bestuur heeft de overeenkomst (met Buurtbestuurders) en de eventuele risico’s voor de coöperatie besproken. Die risico’s vallen mee, waarbij wel als voorwaarde gesteld wordt dat er minimaal 10 abonnementen nodig zijn om een definitieve inzet van de deelauto (via Buurtbestuurders) op een verantwoorde manier te kunnen aangaan. Deze 10 abonnementen geven het ETC-bestuur het vertrouwen dat het gebruik genoeg zal zijn om kostendekkend te zijn. Wellicht kunnen er dan zelfs inkomsten worden gegenereerd, die weer op een duurzame manier kunnen worden ingezet. Op korte termijn komt het pilotteam samen om bovenstaande te bespreken met het ETC-bestuur. Wanneer iedereen zich kan vinden in de aanpak, bestaat de eerste stap uit de werving van de 10 benodigde abonnementen.

Wil jij ook instappen? Stuur dan een mailtje naar hallo@energietransitiecoorperatie.nl