Haalbaarheidsonderzoek aquathermie

03 juni 2023

De afgelopen periode heeft ingenieursbureau Syntraal uit Deventer in opdracht van de gemeente Smallingerland een haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de toepassing van aquathermie uitgevoerd. De definitieve uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek laten nog even op zich wachten, maar in afwachting daarvan werden Wiebe Abma en Richard Zwarts namens onze ETC afgelopen 22 mei op uitnodiging van de gemeente alvast bijgepraat over de eerste bevindingen.

Voor diegene die net preciés weten wat aquathermie is, stelden we de vraag aan ChatGPT:

‘Aquathermie, ook bekend als water-warmtepompen of geothermische warmtepompen, is een duurzame energietechnologie die gebruikmaakt van de warmte die is opgeslagen in waterbronnen, zoals meren, rivieren of ondergrondse waterlagen, voor verwarmings- en koeldoeleinden. Het is een vorm van geothermische energie die het temperatuurverschil tussen de waterbron en de gewenste binnentemperatuur benut om efficiënte verwarming en koeling te bieden.

Aquathermiesystemen bestaan uit een netwerk van leidingen, meestal begraven in de grond of ondergedompeld in een waterbron, samen met een warmtepompunit die binnen in een gebouw is geïnstalleerd. Tijdens de verwarmingsmodus haalt het systeem warmte uit de waterbron via de leidingen en brengt het over naar het interieur van het gebouw met behulp van de warmtepomp. Tijdens de koelmodus wordt daarentegen warmte uit het gebouw gehaald en overgebracht naar de waterbron.

Het voordeel van aquathermiesystemen is dat ze een hogere energie-efficiëntie kunnen bereiken in vergelijking met conventionele verwarmings- en koelsystemen. Dit komt doordat de temperatuur van waterbronnen gedurende het hele jaar relatief stabiel blijft, waardoor de warmtepomp kan werken met minder energieverbruik. Aquathermie wordt ook beschouwd als een duurzame energietechnologie, omdat het gebruikmaakt van de van nature opgeslagen warmte in waterlichamen of ondergrondse bronnen.

Het is vermeldenswaard dat de term “aquathermie” mogelijk niet veel wordt gebruikt in Nederlandstalige gebieden, en alternatieve termen zoals “water-warmtepompen” of “geothermische warmtepompen” vaker worden gebruikt om naar deze technologie te verwijzen.’

 

Is het ETC-gebied geschikt voor de toepassing van aquathermie?

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Hoewel de eerste onderzoeksresultaten erop wijzen dat de toepassing van een collectieve aquathermie lastig zal zijn doordat de woningdichtheid in onze omgeving te hoog is (we wonen relatief ver van elkaar af), sluit dat lokale groepsoplossingen en individuele toepassingen zeker niet uit. Het rapport van Syntraal -wat na de zomervakantie wordt verwacht- zal inzicht geven in de haalbare oplossingen. Wanneer je als ETC lid overweegt aquathermie toe te passen, adviseren wij om in ieder geval de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. De komende periode completeren onderzoekers Astrid Wentzel en Simon Bos het lopende onderzoek. Wanneer het onderzoek is afgerond, zullen wij alle leden meenemen in de uitkomsten hiervan!

Wil je alvast meer ontdekken over aquathermie? Dat kan via deze link