Aanvullende ledenvergadering

14 februari 2024

Aangezien er op de fysieke ledenvergadering afgelopen 22 januari in ’t Bynt in Boornbergum te weinig leden aanwezig waren om over een aantal zaken te stemmen, organiseerden we op 12 februari jongstleden een (online) aanvullende ledenvergadering. Op deze manier kwamen we kort bijeen om over onderstaande punten te stemmen.

Vanaf 19.30 uur logde het bestuur samen met een klein groepje leden in voor een korte, maar belangrijke aanvullende ledenvergadering. Als eerste werden de notulen van de vorige bijeenkomst unaniem vastgesteld. Vervolgens stond een belangrijk punt op de agenda: kunnen we de notaris opdracht geven om de statuten te wijzigen? Deze statutaire wijziging maakt de weg vrij voor het uitgeven van obligaties, een noodzakelijke stap voor de financiering van toekomstige projecten, zoals het ambitieuze zonnedakproject op Buitenstvallaat 8. De aanwezige leden stemden ook hier allemaal vóór. Hiermee is een kleine (maar juridisch essentiële) stap richting ons zonnedak gezet!

Met deze belangrijke taak afgehandeld, was het tijd om vooruit te kijken. Het jaarplan voor 2024 werd voorgelegd en met instemming van alle aanwezigen goedgekeurd. Hierop volgde de begroting voor het komende jaar, die ook unaniem werd goedgekeurd.

Na een korte, productieve vergadering logde iedereen weer uit. We zijn blij dat we verder kunnen!