Inspiratie

23-01-2022

Een kijkje bij de buren: Oebele en Sietske

De Werkgroep “Besparen en Isoleren” wil ideeën en ervaringen over besparen en isoleren met elkaar delen op basis van goede voorbeelden. Die halen we op uit gesprekken met medebewoners die goede voorbeelden hebben. Voor dit voorbeeld hebben we gekozen voor het onderwerp “Besparen” door middel van het gebruik van aardwarmte, in dit geval bij een niet al te lang geleden nieuw gebouwde woning, ofwel een huis zonder aardgas aansluiting.

Zélf aan de knoppen draaien

Dat is het standpunt van Oebele Veenstra op de vraag waarom hij en Sietske gekozen hebben om hun in 2012 gebouwde huis aan de Drachtster Heawei te bouwen zonder gasaansluiting. Oebele en Sietske begonnen met de gedachte om gasloos te bouwen. Deze wens was gebaseerd op het uitgangspunt van duurzaamheid. Immers, de noodzaak tot transitie diende zich al breeduit aan in de media. In samenspraak met hun aannemer is gekozen voor aardwarmte.

  1. Sonde: Het systeem neemt energie op uit de aarde, aardwarmte. De boring voor de sonde is ongeveer 70 m. diep, en het gaat om een gesloten systeem. De vloeistof in de sonde komt niet in contact met de grond of het grondwater. (*)
  2. De opgenomen energie wordt via de vloeistof in de gesloten sonde naar de warmtepomp geleid.
  3. Warmtepomp: In de warmtepomp wordt de relatief lage temperatuur van de vloeistof verder verhoogd naar een temperatuur van ongeveer 45 graden.
  4. Vloerverwarming en lage temperatuur radiatoren: Deze verwarmde vloeistof geeft zijn warmte af aan het afgifte systeem, bijvoorbeeld de vloerverwarming.
  5. Douche: Naast verwarmen van het huis zorgt de warmtepomp ook voor het warme water om te douchen.
  6. De vloeistof in het gesloten systeem koelt af en stroomt vervolgens opnieuw naar de aarde om nieuwe energie op te nemen. Omdat de aarde op voornoemde diepte een constante temperatuur heeft kan dit proces oneindig doorgaan. In de zomer kan de relatief lage temperatuur van de aarde (circa 10 graden) worden gebruikt om uw huis passief te koelen.

* (in het geval van Oebele en Sietske betreft het 4 sondes van 120 m. diep, geboord vóór hun huis)
Op de dag dat het interview met Oebele plaatsvindt is ook zijn aardwarmte leverancier voor het eerst sinds 9 jaren aanwezig: Johannes van der Veen van het bedrijf Bomar uit Harkema.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Dat duurzaamheid het uitgangspunt was mag blijken uit het feit dat indertijd de gekozen oplossing duurder was dan een toenmalige investering in een gas-oplossing en duurder dan deze investering heden ten dage is. Volgens opgave van Johannes moet je rekenen op 20-30k voor een aardwarmte traject (compleet met vloer-verbuizing), afhankelijk van wensen en grootte van het huis. De toenmalige terugverdientijd was in 2012 ongeveer 10 jaar. De huidige energieprijzen en de lagere aanschafprijs zullen de terugverdientijd alleen maar korter maken! Er zijn wel randvoorwaarden, (trias energetica stap 1): goed isoleren!! Als het huis niet goed is geïsoleerd heeft het geen zin om offertes aan te vragen. Een tweede randvoorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van vloerverwarming. Bij de aanschaf van een aardwarmte pomp lijkt het slim dat de vereiste zonnepanelen aanwezig zijn of onderdeel uitmaken van het plan. 42 panelen zorgen ervoor dat het huis “bijna 0 op de meter” heeft. Inmiddels is besloten om het aantal zonnepanelen met 20 uit te breiden. Deze uitbreiding is vooral ingegeven door de overstap naar elektrisch rijden in april 2022. In de toekomst zal een combinatie met een thuisbatterij de oplossing alleen maar robuuster maken. Ten behoeve van de opslag van zonne-energie ligt de kabel daartoe al in de grond.

Netbeheerder Liander tipte de overheid begin 2022 subsidie te verlenen voor een thuisbatterij, mede om het hoofd te bieden aan het bijna overbelaste openbare net. Tot 1 januari 2023 is er sprake van saldering m.b.t. de onttrekking van- en levering aan het stroomnet; de huidige overheidsplannen voorzien in een 9%’s afbouw jaar op jaar daarna. De thuisbatterij is daarmee nog niet nodig, maar juist Liander adviseert de overheid hierop subsidies te verlenen.

 

Gouden tip?

Op de aloude vraag naar de gouden tip antwoordt Oebele beslist: het gaat uiteindelijk niet om een economische beslissing (en ja, je moet de rekening kunnen betalen) maar het gaat om duurzaamheid, de eigen autonomie en de onvermijdelijkheid van de naderende gasloze tijd. De tweede tip is om samen met je leverancier goed uit te zoeken welke subsidies van toepassing zijn.

Interessante links:

www.geo-energie.nl

www.bomaraardwarmte.nl

Jan van Gammeren

Met Oebele en Sietske verder praten over dit onderwerp

Gerelateerde artikelen

Jaargemiddeld? Energieneutraal!

Ons collectieve zonnedak

19-01-2024

Jaargemiddeld? Energieneutraal!

Installatie aardwarmte pomp

19-10-2023

Kennis
delen?

Stuur een mail naar Jan van Gammeren en we plannen snel een gesprek in!

Meer kennis en inspiratie

Heb je nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan een van onze andere artikelen voor een portie duurzame kennis of inspiratie.

Jaargemiddeld? Energieneutraal!

Ons collectieve zonnedak

19-01-2024

Jaargemiddeld? Energieneutraal!

Installatie aardwarmte pomp

19-10-2023

Breng je thermische isolatie op peil

Als je tóch gaat verbouwen...

17-05-2022

Bloeizone De Wilgen

19-05-2023

Dak- en spouwmuurisolatie

Waar moet je beginnen?

31-03-2023

MATZ – warmte

MATZ – warmte

22-9-2022