Wij gaan voor duurzame en déélbare energie voor de Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat!

Zet jezelf op de kaart en deel je kennis en inspiratie met andere inwoners van de Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat. Samen maken we onze energie duurzaam en deelbaar!

Energie van menskracht

Wij zijn een lokale coöperatie en geloven in de kracht van buurtschap; de bundeling van de talenten van onze inwoners brengt ons daar waar we samen heen bewegen. Vanuit een ontdekkende grondhouding is onze positieve energie altijd deelbaar. We zijn inspirerend, uitnodigend
en 100% inclusief!

Energie voor later

De energie die we nu samen investeren betaalt zich zowel nu- als láter uit. We maken gebruik van wat bekend is en ontdekken wat we nog niet weten om ónze collectieve duurzame energiemaatregelen te vinden én realiseren. Onze energie is van ons allemaal om nog generaties lang van te mogen genieten!

0
Dorpen
0
Coöperatie
0
Leden
0
Ideeën

Kennis en inspiratie

Hoe het duurzamer kan? Met deze kennis en inspiratie helpen we je graag op weg!

8000 kilometer per jaar op de fiets

Een kijkje bij de buren: Wiebe

31-10-2021

Een levensloopbestendig huis

Een kijkje bij de Buren: Felix en Anna

31-10-2021

In heel Friesland werken verschillende dorpen …

Warm Heeg

1-11-2021

'Sa ist en net oars, want as 't oars wie, wie 't net sa.'

Ymke

Nieuws

Het is officieel!
Hulp gezocht!
Hoe ook jij lid wordt…
Energie Transitie… Coöperatie